ANOFM: Procedura de acordare a sumelor prevăzute de art. 1 alin. (4) din OUG nr. 132/2020 – reducere timp muncă

Pe site-ul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) au fost publicate formularele, în format  PDF inteligent, necesare decontării indemnizației prevăzute la art.1 alin. (1) din OUG nr. 132/2020, cu modificările și completările ulterioare (reducere timp muncă).

Formularele  vor fi  transmise agenției județene/municipale pentru ocuparea forței de muncă prin intermediul platformei aici.gov.ro.

ANOFM precizează că pentru o bună funcționalitate a formularelor PDF nu trebuie utilizat browserul pentru deschidere, ci este necesară folosirea aplicațiilor dedicate (de exemplu, Adobe Reader).

Pe durata reducerii timpului de muncă în condițiile prevăzute la art.1 alin. (1) din OUG nr. 132/2020, cu modificările și completările ulterioare, salariații afectați de măsură beneficiază de o indemnizație de 75% din diferența dintre salariul de bază brut lunar prevăzut în contractul individual de muncă și salariul de bază brut lunar aferent orelor de muncă efectiv prestate ca urmare a reducerii timpului de muncă, în completarea drepturilor salariale cuvenite, calculate la timpul efectiv lucrat.

Citiți mai multe în CECCAR Business Magazine.

Leave your comment