ANAF propune modificări la formularul 208 – „Declarație informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal”

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat, în transparență decizională, un proiect de ordin pentru modificarea modelului, conținutului și instrucțiunilor de completare ale formularului 208 „Declarație informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal”, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor publice și al ministrului justiției nr. 1.022/2.562/2016 privind aprobarea procedurilor de stabilire, plată și rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal și a modelului și conținutului unor formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit. ANAF menționează, în Referatul de aprobare a actului normativ, că, prin Legea nr. 301/2021 și OG nr. 11/2022, au fost aduse o serie de modificări și completări Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Modificările/completările au vizat, în principal, următoarele aspecte:  obligația declarării tranzacțiilor sub plafonul neimpozabil prevăzut la art. 111 alin. (1) din Codul fiscal, în declarația informativă privind transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal;  modificarea modului de stabilire a venitului impozabil din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal. Astfel, suma neimpozabilă de 450.000 lei se deduce fie din valoarea tranzacției declarată de părți, fie din valoarea minimă stabilită prin studiul de piață în situația în care valoarea declarată este inferioară valorii minime stabilite prin studiul de piață.

Avându-se în vedere modificările legislative menționate, inițiatorii proiectului precizează că se impune modificarea modelului, conținutului și instrucțiunilor de completare ale formularului 208.

Citește mai mult în CECCAR Business Magazine.

Leave your comment