ANAF a modificat formularele 100 și 710, precum și Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, anexă la formularul 100, prin redenumirea unor obligații

În Monitorul Oficial nr. 100 din 2 februarie 2024 a fost publicat OPANAF nr. 172/2024 privind modificarea și completarea OPANAF nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă, act normativ care, în esență, modifică formularele 100 și 710, precum și Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, anexă la formularul 100, prin redenumirea unor obligații. În Referatul de aprobare a actului normativ, ANAF reamintește că, prin Legea nr.296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung au fost aduse modificări și completări Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal și au fost adoptate unele măsuri referitoare la disciplina economico-financiară a autorităților/agențiilor/instituțiilor publice autonome, finanțate integral din venituri proprii, aflate în coordonarea/subordonarea Parlamentului României.

Modificările/completările aduse Codului fiscal au vizat, în principal, următoarele:  stabilirea impozitului pe profit datorat de către contribuabilii care înregistrează în anul precedent o cifră de afaceri de peste 50 milioane de euro, la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, în situația în care impozitul pe profit este mai mic decât impozitul minim pe cifra de afaceri;  reglementarea unui impozit suplimentar pe cifra de afaceri datorat de instituțiile de credit – persoane juridice române și sucursalele din România ale instituțiilor de credit – persoane juridice străine;  reglementarea unui impozit specific pe cifra de afaceri datorat de persoanele juridice care desfășoară activități în sectoarele petrol și gaze naturale;  reglementarea accizelor pentru produsele destinate inhalării fără ardere, care conțin înlocuitori de tutun, cu sau fără nicotină, precum și pe băuturi nealcoolice cu zahăr adăugat;  redefinirea unor produse pentru care se datorează accize.

Citește mai mult în CECCAR Business Magazine.