ANAF: 25 mai 2022, termen pentru depunerea Declarației Unice

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) reamintește că mâine, 25 mai 2022, este termenul pentru depunerea Declarației Unice (DU) privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice (formular 212).

Declarația unică se completează și se depune de către persoanele fizice care în anul de impunere au realizat, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din România sau/și din străinătate și care datorează impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii, potrivit prevederilor Codului fiscal.

Declarația se completează și se depune și de către persoanele fizice care nu realizează venituri și care optează pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate.

„Reamintim că, atât prin Formularul 230, cât și prin intermediul DU, contribuabilii pot dispune asupra destinației unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul datorat pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private”, menționează ANAF, în comunicat.

Citește mai multe în CECCAR Business Magazine.

Leave your comment