Adunarea generală a membrilor Filialei Arad a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România

FILIALA ARAD

    În ziua de 29.03.2018, orele 14,00, în Arad, str.Liviu Rebreanu nr.86, Sala Aula Magna – Universitatea de Vest Vasile Goldiș, va avea loc Adunarea generală a membrilor Filialei Arad a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România cu următoarea ordine de zi:

  1. Raportul Consiliului filialei privind activitatea desfăşurată în anul trecut;Realizarea programului de activitate pe anul trecut, pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de acte normative sau hotărâri ale organelor superioare ale Corpului;Executia bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul trecut;Raportul cenzorului asupra gestiunii filialei la 31 decembrie a anului trecut; Raportul Comisiei de disciplină privind activitatea desfăşurată în anul trecut;
  2. Aprobarea Programului de activitate pe anul in curs;
  3. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul in curs;
  4. Aprobarea listei experţilor contabili de onoare şi a contabililor autorizaţi de onoare;
  5. Desemnarea reprezentanţilor la Conferinţa Naţională conform normativelor stabilite;
  6. Alegeri pentru cenzor/comisia de cenzori;
  7. Validarea alegerilor pentru Consiliul filialei și a Comisiei de disciplină;
  8. Diverse (dacă este cazul)
  9. Decl. candidatura membru CF 2018C.E.C.C.A.R.
  10. Decl. candidatura membru CDF 2018

În cazul neîndeplinirii, la prima convocare, a condițiilor de validitate prevăzute la alin. (2), art.34 din O.G. nr.65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă următoarea Adunare generală în aceeași zi, la ora 14,30 , în același loc și cu aceeași ordine de zi, iar aceasta este legal constituită indiferent de numărul membrilor prezenți, potrivit alin.(3), art.34 din O.G. nr.65/1994.

CECCAR Arad © 2014 CECCAR